ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Εγκατάσταση πυρόσβεσης και διαφόρων δικτύων
Α' ΦΑΣΗ
Μαρ. 91 - Οκτ. 92
29.374
Β' ΦΑΣΗ
Ιούλ. 95 - Νοεμ. 95
35.216
bottom corner