Η ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. - εκτός του μόνιμου διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού - απασχολεί και συνεργάζεται με ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς.
  Διοικητικό Προσωπικό
Εργατοτεχνίτες
Σύνολο
2003
14
71
85
2004
34
509
543
2005
16
152
168
2006
10
61
71
2007
10
63
73
2008
16
156
172
2009
12
117
129
2010
20
195
215
2011
50
233
283
2012
33
77
110

bottom corner