ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ, ΣΚΟΠΙΑ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τα παρακάτω έργα:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Ανακαίνιση Εξοπλισμού (1200t) που προορίζεται για την Μονάδα Αποθείωσης της ΟΚΤΑ ( Εργασία στην Θεσσαλονίκη)
Δεκ. 00 – Μάιος 01
403.495
Yποδοχή, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση βάσεων του εξοπλισμού μονάδος HDS στο Διυλιστήριο ΟΚΤΑ
Ιούλ. 01 – Αύγ. 01
113.000
Μετατροπές στο σύστημα πυρόσβεσης
Ιούλ. 01 – Νοέμ. 01
425.620
Στηρίγματα για εσχάρες καλωδίων Τερματικού Σταθμού ΟΚΤΑ
Απρ. 02 – Ιούν. 02
20.599
Εγκατάσταση 2 νέων λεβήτων στο λεβητοστάσιο του Διυλιστηρίου
Ιούλ. 02 – Οκτ. 02
111.856
Ανέγερση νέας Μονάδος Υδροαποθείωσης Βενζίνης HDS. Σωληνώσεις, Σιδηροκατασκευές και Εξοπλισμός
Ιούλ. 02 – Δεκ. 04
720.000
bottom corner