ΠΕΛΑΤΕΣEΛ. ΠΕ. - Β.Ε.ΑEΛ. ΠΕ. - Β.Ε.Ε. (πρ. Petrola)EΛ. ΠΕ. - Β.Ε.Θ.MOTOR OIL HELLASOKTAΔΕΗEKO - ΕΛ. ΔΑ.DOW HELLASΜΑΜΙΔΑΚΗΣΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΕΠΑ Α.Ε.ΔΙΕΘΝ. ΑΕΡΟΔΡ. ΑΘΗΝΩΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.ΔΕΛΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕ.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.US GOVERNMENT, DEPARTMENT OF THE NAVY, NAVAL SUPPORT ACTIVITY SOUDA BAY CRETE GREECE

bottom corner

ΜOTOR ΟIL ΗELLAS Τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. στις εγκαταστάσεις της Motor Oil Hellas είναι:

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2000 (13 Εργασίες)
2000
109.200
Σωληνώσεις για όργανα στα Έργα αναβάθμισης ως Υπεργολάβος της TCB  
2000
167.600
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2001 (8 Εργασίες)
2001
211.200
Συντήρηση εξοπλισμού (Ετήσια Σύμβαση)
2002
158.500
Αντικατάσταση Σωληνώσεων Μονάδων καυσίμων και βενζινών
Shut Down Σεπτ. 02
300.000
Εργασίες Turn Around στις U-3700, U-2100 & U-2200
Shut Down Σεπτ. 02
136.700
Αποκαταστάσεις σε 39 κυκλώματα γραμμών των διαφόρων μονάδων 
Μάρτιος 03 - Οκτ. 04
99.000
Εργασίες Turn Around στις U-2600, U-3100
Shut Down 2003
468.960
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2003 (10 Εργασίες)
2003
127.400
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ: ως Υπεργολάβοι της ΑΕΓΕΤ /ΕΝΕΤ: Αγκυρώσεις Βάσεων Εξοπλισμού - Σιδηροκατασκευές-Σωληνώσεις Υπόγειων Δικτύων (6500m)
Φεβ. 04 - Σεπτ. 06
1.195.000
Εργασίες Turn Around μονάδων U-1100, U-1200, U-1300, U-1400
Shut Down Απρ. 05
736.200
Αντικατάσταση Σωληνώσεων Μονάδων Καυσίμων Βενζινών και U-3100
Shut Down Απρ. 05
685.700
Ανέγερση Μεταλλικών Πλατφόρμων σε διάφορες μονάδες του Διυλιστηρίου 
Aπρ. 04 - Οκτ. 04
249.800
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2004 (19 Εργασίες)
2004
76.100
Σωληνώσεις και Σιδηροκατασκευές για τιε νέες Δεξαμενές T-771,T-775, T-779
Αύγ. 06 - Απρ. 07
688.000
Εργασίες Turn Αround U-100
Shut Down Οκτ 06
523.290
Επιθεώρηση και αντικατάσταση αυλών ακτινοβολίας και αυλοστηριγμάτων στον φούρνο F-3101
Shut Down Οκτ 06
190.700
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2006 (6 Εργασίες)
2006
48.300
Μεταλλικές Πλατφόρμες σε διάφορες θέσεις των Μονάδων του Διυλιστηρίου 
Ιούλιος 07
100.250
Αντικατάσταση Φίλτρου Αποκηρώσεως S-401 B
Μάιος 07 - Ιούν. 07
139.608
Αντικατάσταση εφθαρμένων τμημάτων γραμμών της U-3700
Shut Down Οκτ. 07
127.900
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Εγκαταστάσεις εξοπλισμού στο 2007 (30 Εργασίες)
2007
361.000
Εργασίες Turn Around U-200
Shut Down Φεβ. 08
208.100
Εργασίες Τurn Around U-2500 (Tower, 2 Furnaces, 3 Vessels & All Air Coolers 
Shut Down Μάιος 08
150.000
Εργασίες Turn Around U-4200, U-4300, U-2600
Shut Down Ιούν. 08
576.500
Εργασίες Turn Around U-3700
Shut Down Ιούν. 08
819.400
Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων σωληνώσεων στις Μονάδες Καυσίμων και Βενζινών (S.D 2008)
ShutDown Μάιος 2008
255.000
Αλλαγή όδευσης γραμμής πυρασφάλειας περιοχής λεβητών Μάιος 09 - Οκτ. 09
138.240
Αλλαγή όδευσης αγωγού πυρασφάλειας από U-1200 εως U-4300 Σεπτ. 09 - Οκτ. 09
39.930
LPS στις νέες δεξαμενές Fuel Oil T-785/759 Μαρτ. 10
77.500
Εργασίες TURN AROUND U-100 Shut Down Απρ. 10
576.085
Εργασίες TURN AROUND U-100 Shut Down Απρ. 10
540.500
Εργασίες TURN AROUND U-500 Shut Down Απρ. 10
175.930
Εργασίες Shut Down στο Φούρνο F-3101 No 2 Shut Down Μαρτ. 10
15.900
Γραμμή Πυρασφάλειας νέων Δεξαμενών Τ-780, Τ-788, Τ-760 Απρίλιος 10
77.500
Εργασίες TURN AROUND U-1400 GSD 2011
52.760
Εργασίες TURN AROUND U-3100 GSD 2011
394.317
Εργασίες TURN AROUND Mild Hydro Cracker ως Υπεργολάβοι της ΒΙΟΤΕΚ GSD 2011
805.000
Εργασίες Turn Around Mild Hydro Cracker με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
1.023.795
Βελτίωση λειτουργίας/Αναβάθμιση των Μονάδων U-4200, U-4300, U-2600 και έργα ΤΜΚ 6707, 6547, 6550, 6686, 6380, 6257 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
527.755
Ασφαλιστικά σε μονάδες παραγωγής Μ-4200/ Μ-4300 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
122.000
Εγκατάσταση γραμμής από V-2510 προς γραμμή pilot gas F-2501 και F-2502 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
2.600
Ασφαλιστικά σε μονάδα παραγωγής Μ-2600 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
126.500
6714: Όδευση Rich Mdea προς Hydrocracker με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
4.140
6734: Αναμονές bfw στο Ε-7301 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
1.500
Υπηρεσιακά σημειώματα U-4200/U-4300/U-2600 με συνεργάτες τις εταιρείες ΒΙΟΤΕΚ και PMS ENERGO GSD 2013
44.470
Όδευση Υδρογόνου από U-7600 προς U-3600 GSD 2013
2.800
Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 Α Φάση GSD 2013
20.337
Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Εγκατάσταση υπόγειας γραμμής πυρασφάλειας Αύγ. 13 - Σεπτ. 13
17.054
Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Κατασκευή Tie-ins Σεπτ. 13 - Φεβ. 14
4.842
Τοποθέτηση νέας αντλίας Ρ-751ΕΝ/Νέα αντλία ομβρίων/λαδιών στην U-1100/Εγκατάσταση TRV's σε νέες γραμμές αργού Νοέμ. 13 - Υπ. Εξέλ.
12.600
Αναβάθμιση Visbreaker Μ-100 : Ανέγερση σιδηροκατασκευών Δεκ. 13 - Ιούλ. 14
43.800
Εγκατάσταση φίλτρων S-3601 Α/Β στην τροφοδοσία της Μ-3600 / Βελτίωση στην προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την σταθεροποίηση πιέσεως στο δοχείο V-2505 / Βελτίωση στην προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την σταθεροποίηση πιέσεως στο δοχείο V-2106 Ιαν. 14 - Φεβ. 14
6.700
Τοποθέτηση νέας Control βάνας PIC8307(N) στο κύκλωμα άερα δ/ριου / Τοποθέτηση νέου μετρητή ροής στην έξοδο της U-1400 Φεβ. 14 - Φεβ. 14
2.650
Προσθήκη οδεύσεως αζώτου για την διατήρηση πίεσης στους C-1202/1203 σε κατάσταση idle Φεβ. 14 - Φεβ. 14
1.350
Κατασκευή γραμμής για όδευση εξόδου του DAF2 προς τις P-4005 A/B/C Μαρ. 14 - Υπ. Εξέλ.
14.900
Μεταφορά 22LV05 και αντικατάσταση κυκλώματος Φεβ. 14 - Υπ. Εξέλ.
6.300
Τροφοδοσία με Η2 της Μ-7700Ν σε περίπτωση SD/Upset της Μ-7600 / Εγκατάσταση pig signalers και αυτόματων MOV στις φωλιές των pigs στις προβλήτες Β και C Μαρ. 14 - Υπ. Εξέλ.
5.950
Χρήση LPS στον Ε-7531 Ιούν. 14 - Υπ. Εξέλ.
5.937