ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΑΤΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τα παρακάτω έργα:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Σύστημα Κατάσβεσης Υποσταθμού
Ιούν. 03 - Σεπτ. 03
40.000
Τροφοδοσία και απαγωγή καυσαερίων Η/Z
Οκτ. 03 - Νοέμ. 03
13.920
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες
Μαρτ. 03 - Αύγ. 04
350.000
bottom corner