ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Πλήρης μηχανολογική εγκατάσταση υδραυλικών, αποχετεύσεως και κλιματισμού, εγκατάσταση Ιατρικού εξοπλισμού και σιδηρών κατασκευών νέου κτιρίου και αναδιάταξη παλαιού,
ως Υπεργολάβοι της ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ Α.Ε
Απρ. 91 - Σεπ. 94
352.164
bottom corner