ΔΕΗ ΛΑΥΡΙΟΥ PUBLIC POWER CORPORATION (PPC) AT LAVRIO POWER STATION

COMBINED POWER GENERATION BLOCK: 2 GAS TURBINES AND 1 STEAM TUR-BINE

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bottom corner