ΕΚΟ - ΕΛ. ΔΑ.

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Εγκατάσταση Μηχανολογικού εξοπλισμού και σωληνώσεων του Εργοταξίου παραγωγής μεμβράνης περιτυλίγματος ΒΟΡΡ της DIAXON στην Κομοτηνή, ως Υπεργολάβοι της Βruckner Maschinenbau
Ιούν. 99 – Ιούν. 00
1.555.393
bottom corner