Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση

 
Αναστάσιος Θ. Περιφάνης
a.perifanis@alfapi.gr
Πρόεδρος Δ.Σ. - Ιδρυτής της Εταιρείας
Θεοδόσιος Α. Περιφάνης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Θ. Περιφάνης
Μέλος Δ.Σ.
 
bottom corner