ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ "ΔΕΛΤΑ"

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Σωληνουργικές εργασίες στα δίκτυα ατμού και αμμωνίας στην επέκταση των εγκαταστάσεων στον Ταύρο, ως Yπεργολάβοι της ΑΛΤΕ
Δεκ. 97 - Φεβ. 98
35.216
bottom corner