ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης είναι:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Σύστημα Hazop Ισομερισμού 2η Φάση
Shut Down Οκτωβρίου 2000
154.367
Νέο Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλ. Ενέργειας CCPP Στην Θεσσαλονίκη.
(εγκατάσταση σωληνώσεων θαλασσίου ύδατος από GRP
συνολικού μήκους 2.400m, ως υπεργολάβοι της ΑΕΓΕΤ / ΕΝΕΤ)
Ιούλ. 04 – Απρ. 05
490.603

bottom corner