ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ)

Τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας είναι:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Ετήσια εργολαβία Μηχανολογικών εργασιών (1996 & 1997 )
Ιαν. 96 -Δεκ. 97
733.676
Σωληνώσεις πάνω στην γέφυρα της παλαιάς Εθνικής Οδού
Σεπτέμβριος 96
138.240
Διάφορες Σωληνουργικές Εργασίες και Σιδηροκατασκευές
Απρίλ. 97 - Οκτ. 97
300.720
Ετήσια εργολαβία διάθεσης Τεχνικού Προσωπικού στα ναυπηγεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Νοέμ. 97 - Δεκ. 98
117.388
Διάφορες Μηχανολογικές εργασίες στο Shut-Down των Μονάδων Αποθείωσης
Μάιος 98 - Iούν. 98
140.866
Τριετής Εργολαβία για τη Συντήρηση και Επισκευή Φούρνων και Ατμολεβήτων
Απρίλ. 02 - Ιούν. 05
548.000
Επισκευαστικές εργασίες Δ/Ξ ΤΚ-56, ΤΚ-13, ΤΚ-14
Iούλ. 03 - Δεκ. 04
566.800
Τριετής Εργολαβία για τη Συντήρηση και Επισκευή Φούρνων και Ατμολεβήτων
Αύγ. 06 - Νοέμ. 08
500.000
Επισκευαστικές Εργασίες Δεξαμενής ΤΚ-20 και ΤΚ-77
Ιαν. 08 – Ιούν. 10
1.048.417
Επισκευή δεξαμενής ΤΚ-60 
Μαρ 10 - Ιουν. 10
137.861
Εγκατάσταση δικτύου ψύξης GRP
Μάιος 10 - Δεκ. 10
87.000
Επισκευή 18 κατεστραμμένων Δεσμών των Αερόψυκτων 34-Ε-049
Ιούλ. 10 - Δεκ. 10
102.300
Επισκευή δεξαμενής ΤΚ-18
Ιούλ 10 - Δεκ. 10
126.500
Έργο Αναβάθμισης Διυλιστηρίων Ελευσίνας: Ανέγερση σιδηροκατασκευών, Προκατασκευή & ανέγερση σωληνώσεων στην Μονάδα 34 (Περιοχή 3) ως Υπεργολάβοι της IREM SpA
Ιούλ 10 - Δεκ. 12
6.839.172
Διακίνηση προϊόντων Diesel Auto Marine και Marine Diesel
Οκτ 10 - Δεκ. 10
134.533
Κατασκευή Tie-Ins (Συμπληρωματικές Εργασίες)
Φεβ 11 - Σεπ. 11 
320.000
Συντήρηση, Επισκευή και Καθαρισμός Πύργων και Δοχείων Πιέσεως Αυγ. 11 - Δεκ. 11
500.000
Κατασκευή συστήματος ψύξης νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης 7-ΤΚ-10/14/77 Αυγ. 11 - Δεκ. 13
168.000
Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών εντός της μονάδας HDS στα πλαίσια των έργων CDUIII optimization & interconnecting of new heater 3-H-01A/B Ιούν. 11 - Νοέμ. 11
450.500
Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος σε δύο ανελκυστήρες στην κατασκευή D στη μονάδα 32  Φεβ. 12 - Μαρτ. 12
65.000
Παροχή δύο ειδικευμένων μηχανικών σωληνώσεων για τον έλεγχο σωληνογραμμών Φεβ.12- Ιούν.12
55.680
Εργασίες εγκατάστασης hook ups υψηλής πίεσης στην μονάδα 34 Φεβ.12- Ιούν.12
643.228
Εγκατάσταση πυράντοχων πανέλς στην μονάδα U-32 Φεβ.12- Ιούν.12
23.000
Εγκατάσταση προστατευτικών πλαισίων σε υπάρχοντα συρματοπλέγματα Φεβ.12- Ιούν.12
20.952
Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος - Φάση 3 Φεβ.12- Ιούν.12
70.953
Εργασίες εγκατάστασης συρματοπλέγματος στη μονάδα 32, κατασκευή D & E Φεβ.12- Ιούν.12
6.917
Εργασίες εγκατάστασης και μετατροπών συρματοπλέγματος Φεβ.12- Ιούν.12
67.160
Κατασκευή Εργαλείου (Χοάνη) Μάιος 13- Ιούν.13
7.500
Εργασίες για την αντικατάσταση των σωληνώσεων πυρόσβεσης - slop - drain κάτωθεν του προβλήτα της Πάχης Μεγάρων των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Ιούλ.14 - Υπό Εξέλιξη
247.000
bottom corner