ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου είναι:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα Β΄Εξαμήνου 1991
Ιούν. 91 - Φεβ. 92
145.144
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα Α΄Εξαμήνου 1992
Φεβ. 92 - Ιούλ. 92
143.152
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα μετατροπών & βελτιώσεων
Ιούλ. 92 - Ιούλ. 93
183.727
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα Β΄Εξαμήνου 1993
Ιούν. 93 - Μαρτ. 94
173.833
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα & Σιδηροκατασκευές
Φεβ. 94 - Δεκ. 94
247.590
Ανακατασκευή-βελτίωση συστήματος πυροπροστασίας δεξαμενών Ρ8738, Ρ8702Α, Ρ8701I, Ρ8701D
Απρίλ. 95 - Σεπτ. 95
112.551
Σποραδικά Μηχανολογικά Έργα, Α' εξάμηνο 1995
Μάιος 95 - Δεκ. 95
187.200
Αντικατάσταση 95 γραμμών για το Shut Down
Απρίλ. 95 - Αύγ. 95
75.401
Πρόσθετη σωληνογραμμή Φ6'' & Φ8'' στην U-3400, ως Υπεργολάβοι της TECNIPETROL
Μάρτ. 96 - Ιούν. 96
181.952
Διασύνδεση μονάδας Ανάκτησης Αερίου Πυρσού Ζ-5411
Μάρτ. 97 - Οκτ. 97
372.707
Επέκταση Ολικού Ισομερισμού (TIP) της U-4600: Ανέγερση εξοπλισμού και σωληνώσεων, ως Υπεργολάβοι της ΖΕΥΣ (J&P)
Φεβ. 98 - Δεκ. 98
1.320.616
Βελτίωση στις ατμοπαγίδες και τα συστήματα ατμού όλων των μονάδων
Δεκ. 98 - Δεκ. 99
352.164
Εργασίες Συντήρησης εναλλακτών θερμότητας των μονάδων
Shut Down - Σεπτ. 99
1.040.117
Εργασίες Συντήρησης στους Φούρνους L-2101 Α/Β & L-3701 A/B
Shut Down - Σεπτ. 99
119.760
Μετατροπές στο σύστημα Δεξαμενισμού Κηροζίνης
Ιουν. 01 - Μάϊος 02
821.717
Παροχή Εργατικοτεχνικού Προσωπικού στηνΣυντήρηση (Ετήσια Σύμβαση)
Δεκ. 03 - Δεκ. 04
3.439.000
Αναβάθμιση Μονάδος Αποθείωσης Diesel U-3400/ Δομικά, Ανέγερση εξοπλισμού και Σωληνουργικές εργασίες
Φεβ. 04 - Δεκ. 04
2.453.000
Εργασίες Συντήρησης Μονάδος U-3400
Shut Down - 2004
252.500
Διάθεση Εργατών για εργασίες καθαρισμού και μεταφορών (Ετήσια Σύμβαση, με Επέκταση στο 2005
Ιαν. 04- Δεκ. 05
580.000
Εργασίες Συντήρησης στους Φούρνους L-3301/2/3/4/1Ν/2Ν
Shut Down Μαρτ. 07
84.000
Νέα γραμμή SRAR MS 8’’
Σεπτ. 07 - Ιαν. 08
145.106
Αποκατάσταση Δικτύων Δεξαμενής Ρ-8759Β
Απρ. 08 - Ιούλ. 08
114.000
Εγκατάσταση κανονιών πυρόσβεσης (Monitors) στις μονάδες U-4900, U-2000, U-3300, U-2600/2500, U-9200
Μαιος 09 - Οκτ 09 
360.000
Αντικατάσταση στατικού προθερμαντήρα αέρα Μ-2030 & προθερμαντήρα αέρα/ατμού Μ-2031 της μονάδας U-2000 
Shut Down Σεπτ. 09
186.000
Εργασίες συντήρησης των Αερόψυκτων των μονάδων 
Shut Down Σεπτ. 09
158.000
Εργασίες συντήρησης εναλλακτών Μ-3401/Α/Β/C 
Shut Down Σεπτ. 09
60.475
Εργασίες Αποξήλωσης και ανέγερση tie-ins στην περιοχή παλαιού θερμικού κτηρίου 
Shut Down Σεπτ. 09
161.000
Διάφορες Σωληνουργικές εργασίες στις μονάδες U-2100/ U-5400 και U-3500
Οκτ. 2009
50.830
Ελασματουργικές και Μηχανολογικές εργασίες δεξαμενών στον Ασπρόπυργο και στα Μέγαρα (Πρόγραμμα 2010-2011)
Μαρτ 11- Υπο Εξέλιξη
600.000