ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Ανέγερση σωληνώσεων των συστημάτων, λαδιού, αέρος και καυσίμων, σε φούρνο χυτεύσεως 63t, ως Υπεργολάβοι της MECHATHERM
Αύγ. 06 – Οκτ. 06
90.000
bottom corner