ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΠΙ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τo παρακάτω έργo:

   
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (€)
Εγκατάσταση Αγωγού αποχέτευσης 2χλμ από HDPE DN 110, ως Υπεργολάβοι της J&P/ABAΞ Α.Ε
Ιoύλ. 07 - Αύγ. 07
20.000
Αντικατάσταση γαλβ. Σωληνώσεων με ανοξείδωτες σε 12 φρεάτια αντλήσεως λυμάτων ως Υπεργολάβοι της J&P/ABAΞ Α.Ε  
Νοέμβ. 08 - Ιάν. 2010
147.000
Μετατροπές του συστήματος κρουνών ανεφοδιασμού καυσίμων στα stands αεροσκαφών του Δορυφορικού Τερματικού Σταθμού ως Υπεργολάβοι της J&P/ABAΞ Α.Ε  
Σεπτ. 09 - Μάιος 2010
312.000
bottom corner